Digital arbetsmiljö

Vad är digital arbetsmiljö?

Digital arbetsmiljö, förkortat DAM, är en strategisk plan för Nordiska Musikgymnasiet, digitalisering med medarbetaren i fokus. DAM är det interna perspektivet och innehåller analys, verktyg och kompass för att sätta en färdplan för att lyckas med digitaliseringen av NMG som organisation.

På Nordiska Musikgymnasiet arbetar vi löpande med olika aspekter av digital arbetsmiljö DAM och flera av dessa löper parallellt med SAM och OSA.

Följande områden inom digital arbetsmiljö lyfter vi fram extra noga för att minimera fysiska och psykosociala hälsorisker hor våra medarbetare.

  • Digitala system på enhetsnivå
  • Digitala system för den enskilde medarbetaren
  • Digital kompetens
  • Ergonomi
  • Digital tillgänglighet och kollektivt lärande
  • Digitalt informationsflöde och strukturer

En gång per år (november) görs en skyddsrond med fokus på digital arbetsmiljö