Ledighetsansökan studieverkstad

Du som har varit närvarande i skolan de senaste 7 dagarna och ligger i fas med alla dina uppgifter samt inte önskar fördjupa dig i någon kurs har möjlighet att ansöka om ledighet från en kommande studieverkstad genom att fylla i denna blankett inkl ikryssade intyg från dina lärare.

Du lämnar den ifyllda blanketten till din mentor senast 2 dagar innan studieverkstaden.

Observera att du även behöver göra en ledighetsansökan på Skolapp minst 2 dagar innan gällande studieverkstad.

Blanketten är ifyllbar på en dator, om du önskar fylla i den på din mobil behöver du ladda ner appen Acrobat och importera blanketten till appen.