Antagning

Du som bor i Stockholms län kan göra din ansökan till Nordiska Musikgymnasiet via webben på Gymnasieantagningen i Storstockholm
Bor du utanför Stockholms län söker du till Nordiska Musikgymnasiet via den lokala enhet för gymnasieintagning som finns i din kommun. Vår ansökningskod är NMG80 ESMUS0S

Internationella elever och svenska sökande ombeds under omvalsperioden att ta direkt kontakt med Nordiska Musikgymnasiet på tel 08-545 863 17

Observera att du även skall fylla i och skicka in en särskild bilaga direkt till skolan.
Bilagan skickas till:
NORDISKA MUSIKGYMNASIET
Katrinebergsbacken 2-10
117 61 STOCKHOLM

När ansökningstiden gått ut blir du kallad till ett intagningsprov.