Studiemiljö

Nordiska Musikgymnasiet bedriver sin verksamhet i en av Stockholms vackraste kulturbyggnader. Huset är vackert beläget i en park och inrymmer förutom den vackra konsertsalen även lektionssalar och administrativa utrymmen.

I anslutning till skolbyggnaden disponerar vi ett litet elevboende – ett bra alternativ för dig som söker oss från en annan ort.

Med utmärkta kommunikationer är skolan lättillgänglig för elever från hela Stockholms län. (1 min gångavstånd från Liljeholmens tunnelbana, tvärbana och bussterminal – 10 min resa från T-Centralen.)

Vårt Hus

Skolan är inrymd i det hus som byggdes som Brännkyrka församlingshus. Huset uppfördes 1925 efter ritningar av Hakon Ahlberg för Brännkyrka Församling som då var en mycket stor församling och sträckte sig över stora delar av södra Stockholm. Församlingen hade fler plikter då än vad som är brukligt idag och utformningen av huset anpassades därefter.

Förutom att vara pastorsexpedition och församlingssal hade man även fattigvård, läsrum för barn, folkbibliotek och vigselrum samt bostäder för präster och diakonissor i församlingen, vaktmästare, städerska och föreståndarinna.

Byggnaden upphörde att fungera som församlingshus 1957 i och med delningen av Brännkyrka Församlingshus. Huset är idag kulturminnesmärkt. Det innehåller fortfarande både bostäder och lokaler. Lokalerna anpassades varsamt till skolundervisning 2003 när Nordiska Musikgymnasiet flyttade in.