Om Nordiska Musikgymnasiet

Nordiska Musikgymnasiet är ett internationellt präglat musikgymnasium i Stockholm. Skolan erbjuder förutom fullständig gymnasiekompetens (riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet), även professionell utbildning i klassisk musik. Huvudman för skolan är Nordiska Musikgymnasiet AB. Skolan står under statlig tillsyn och verksamheten finansieras genom den kommunala skolpeng som utgår för varje elev.

Nordiska Musikgymnasiet är en liten och personlig skola. Varje år finns ca 20 elevplatser – det sammanlagda antalet elever är ca 60. Skolan är politiskt och religiöst obunden och drivs utan vinstsyfte. Undervisningen är avgiftsfri. Nordiska Musikgymnasiet har riksintag och välkomnar elever från hela Sverige och EU. Intagning sker på samtliga orkesterinstrument, sång, klassisk gitarr, piano, orgel, cembalo, dirigring samt komposition.

Samtliga elever deltar varje läsår i skolans olika ensemblekonstellationer. Vi satsar i huvudsak på kammarmusikensembler då musicerande i det mindre formatet främjar elevens musikaliska utveckling och självständighet. Elever som spelar orkesterinstrument har möjlighet att, efter separat provspelning, även delta i SUSO (Stockholms Ungdomssymfoniorkester).

Skolans format möjliggör hänsyn och anpassning till dina individuella förutsättningar och behov och här får du den studiero som du alltid drömt om. Vi satsar på din kulturella utveckling och låter dig uppleva storstadens utbud genom bl.a. konsert-, opera- och teaterbesök. Under dina gymnasieår får du träffa många spännande gästlärare och elever från andra svenska eller internationella musikskolor. Vi samarbetar med olika musikinstitutioner / organisationer och en gång per år gör vi en konsertresa.