EU samarbete inom ERASMUS

EU samarbete inom ERASMUS
Nordiska Musikgymnasiet deltar i ett internationellt EU samarbete inom ramen för ERASMUS. Under läsåret 2017/2018 välkomnar vi en pianist från Italien i samarbete med Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina i Cagliari.

www.conservatoriocagliari.it