Några ord från rektor

Nordiska Musikgymnasiet är en skola som präglas av en inspirerande och trygg studiemiljö. I mitt dagliga arbete ser jag till att tillsammans med mina medarbetare tillhandahålla en kvalitativ utbildning som genomsyras av optimala utvecklingsmöjligheter för varje elev.

En av skolans huvuduppgifter är att tillvarata varje elevs unika förutsättningar och att aktivt arbeta med flexibla studie- och inlärningsprocesser. Mitt mål är att varje elev skall lämna Nordiska Musikgymnasiet med mycket goda kunskaper och förutsättningar att möta en verklighet som kräver tillit till den egna förmågan, självständighet och social kompetens.

Välkommen till den lilla skolan med de stora visionerna!