Inträdesprov

Du som skickat in en särskild ansökningsbilaga kallas efter ansökningstidens utgång till en färdighetsprövning som äger rum i mars månad ( vecka 10 eller 11 ) . Även under omvalsperioden (april-maj) anordnas extra inträdesprov.

Vid intagningsprovet får du spela/sjunga två valfria stycken på ditt huvudinstrument.

Du kommer också att spela/sjunga ett kort musikstycke à vista (direkt från notbladet) samt genomföra ett diagnostiskt musikteoritest för placering i en musikteorigrupp som motsvarar dina förkunskaper.
En kortare intervju genomförs som ett icke utslagsgivande komplement till ditt inträdesprov.

Antagningspoäng

Maxpoäng för betyg i grundskolan är 320 poäng (alt. 340 om man läst moderna språk). Maxpoäng för färdighetsprov är 25 poäng som räknas om enligt formeln: 16 x poäng på färdighetsprov x 1,7

Det maximala meritvärdet för betyg och färdighetsprov är 680 + 340 = 1020 poäng.

Admissions for students from another european country:

Admissions for international students are held during all spring. A recording with two music pieces of your own choice performed on your instrument is required. Please contact us on tel +46(0)8-545 863 17 or email info@musikgymnasiet.se for more information.