Viktiga dokument

Nationella styrdokument

Examensmål för det estetiska programmet
Skollag (2010:800)
Läroplan, ämnesplaner för gymnasieutbildning
Gymnasieförordning (2010:2039)
Program och ämnesplaner

Lokala styrdokument

Elevhälsa – rutiner
Utbildningsplan för Nordiska Musikgymnasiets introduktionsprogram
Årsplanering kvalitetsarbete
Lokal arbetsplan
Olycksfallsförsäkring
Reseförsäkring
IT codex
Åtgärdsprogram
Ordningsregler
Covid-19 anpassningar på skolnivå

Handlingsplaner

Handlingsplan mot droger
Kompetensutvecklingsplan
Jämställdhetsplan
Krisplan
Miljöplan
Likabehandlingsplan
Plan för egenkontroll enligt miljöbalken

Kvalitetsredovisningar

Kvalitetsredovisning 19/20
Kvalitetsredovisning 18/19
Kvalitetsredovisning 17/18
Kvalitetsredovisning 16/17
Kvalitetsredovisning 15/16
Kvalitetsredovisning 14/15
Kvalitetsredovisning 13/14
Kvalitetsredovisning 12/13
Kvalitetsredovisning 11/12
Kvalitetsredovisning 2010
Kvalitetsredovisning 2009
Kvalitetsredovisning 2008
Kvalitetsredovisning 2007
Kvalitetsredovisning 2006
Kvalitetsredovisning 2005
Kvalitetsredovisning 2004
Kvalitetsredovisning 2003
Kvalitetsredovisning 01/02