Viktiga dokument

Nationella styrdokument

Examensmål för det estetiska programmet
Skollag (2010:800)
Läroplan, ämnesplaner för gymnasieutbildning
Gymnasieförordning (2010:2039)
Program och ämnesplaner

Lokala styrdokument

Elevhälsa – rutiner
Utbildningsplan för Nordiska Musikgymnasiets introduktionsprogram
Årsplanering kvalitetsarbete
Lokal arbetsplan
Olycksfallsförsäkring
Reseförsäkring
IT codex
Åtgärdsprogram
Ordningsregler

Handlingsplaner

Handlingsplan mot droger
Kompetensutvecklingsplan
Jämställdhetsplan
Krisplan
Miljöplan
Likabehandlingsplan
Plan för egenkontroll enligt miljöbalken

Kvalitetsredovisningar


Kvalitetsredovisning 21/22
Kvalitetsredovisning 20/21
Kvalitetsredovisning 19/20
Kvalitetsredovisning 18/19
Kvalitetsredovisning 17/18
Kvalitetsredovisning 16/17
Kvalitetsredovisning 15/16
Kvalitetsredovisning 14/15
Kvalitetsredovisning 13/14
Kvalitetsredovisning 12/13
Kvalitetsredovisning 11/12
Kvalitetsredovisning 2010
Kvalitetsredovisning 2009
Kvalitetsredovisning 2008
Kvalitetsredovisning 2007
Kvalitetsredovisning 2006
Kvalitetsredovisning 2005
Kvalitetsredovisning 2004
Kvalitetsredovisning 2003
Kvalitetsredovisning 01/02